Nasze realizacje

Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – Kontrakt Nr 2009/FS/01 realizowany w ramach projektu pt.:”Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”

 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV DN 200-315 mm – 16 802,00 mb,
 • kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE DN 90-225 mm – 2 139,00 mb,
 • przepompownia ścieków – 6 szt.,
 • tłocznia ścieków – 1 szt.

„Budowa na terenie gminy Wasilków naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Rybnikach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowodworcach”

 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 mm – 2 518,50 mb,
 • kanalizacja sanitarna tłoczna DN 63 mm – 188,80 mb,
 • sieć wodociągowa DN 90-160 mm – 3 033,10 mb,
 • przecisk rurą stalową DN 108-323 mm – 154,00 mb,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków o wielkości 4 RLM – 16 szt.,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków o wielkości 6 RLM – 15 szt.

Roboty budowlane (montażowe) w ramach Kontraktu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie”

 • kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych: DN 200-250 mm – 7 273,43 mb,
 • przyłącza sanitarne z rur PCV DN 160 mm – 1 718,43 mb,
 • przewierty rurą stalową DN 400 mm – 40,00 mb,
 • przewierty rurą kamionkową przewiertową DN 150 - 200 mm – 100,00 mb,
 • przecisk rurą stalową DN 315 mm – 109,50 mb,
 • przepompownia ścieków – 1 szt.,
 • odtworzenie nawierzchni z masy bitumicznej – 3 616,00 m2,
 • odtworzenie nawierzchni z destruktu – 6 038,00 m2,
 • odtworzenie nawierzchni z kruszywa – 2 345,00 m2,
 • odbudowa chodnika z kostki brukowej – 210,00 m2.

Wykonanie magistrali wodociągowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w przedłużeniu ul. Piastowskiej ( odcinek od ul. Sybiraków do ul. Wysockiego) w Białymstoku

 • magistrala wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN300 –800 mm – 5 043,50 mb,
 • magistrala wodociągowa z rur PE DN 110 –250 mm – 1 642,00 mb.

Budowa kanału deszczowego i przyłącza wodociągowego na terenie biogazowni rolniczej w miejscowości Ryboły

 • przyłącze wodociągowe z rur PE DN 32-90 mm – 158,00 mb,
 • studnia wodomierzowa DN 2000 mm – 1 kpl.,
 • kanalizacja deszczowa z rur PCV DN 200 - 400 mm – 440,00 mb.

„Odwodnienie stanowisk transformatorowych z separatorem i komora zasuw na stacji elektroenergetycznej 400/110kV Narew”

 • kanalizacja deszczowa z rur żeliwnych olejo i termoodpornych DN 200 mm – 19,00 mb,
 • kanalizacja deszczowa z rur PCV DN 110 - 200 mm – 29,00 mb,
 • drenaż z rur drenarskich PCV DN 50/60 mm - 113/126 mm – 21,00 mb,
 • posadowienie separatora i komory zasuw,
 • wykonanie ścianek szczelnych.

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i sieci teleinformatycznych, dróg i parkingów oraz monitoringu na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej”

 • kanalizacja sanitarna z rur PCV DN 200 mm – 536,70 mb,
 • rurociąg tłoczny DN 110 mm – 544,16 mb,
 • przepompownia ścieków DN 1500 mm – 1 szt.,
 • kanalizacja deszczowa DN 315 - 400 mm – 509,50 mb,
 • osadnik betonowy DN 1500 mm,
 • separator DN 1500 mm,
 • sieć wodociągowa DN 160 mm – 679,36 mb.

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Białymstoku” – budowa kanału deszczowego z rur GRP

 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN 500 - 600 mm – 993,69 mb.

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku”

 • kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych DN 800 mm – 192,85 mb,
 • kanalizacja deszczowa z rur PCV DN 250-400 mm – 305,10 mb.

„Budowa sieci wodociągowej w Kukowie i kanalizacji sanitarnej Olecko – Kukowo, gmina Olecko”

 • sieć wodociągowa z przyłączami DN 40 -160 mm – 14 514,20 mb,
 • przejścia pod torami kolejowymi PKP rura stalową DN 273 mm – 23,00 mb,
 • przejście pod rzeką przewiertem sterowanym rurą PE DN 250 mm – 56,00 mb,
 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV DN 200 mm – 2 204,00 mb,
 • kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE DN 50-90 mm – 2 928,00 mb,
 • przepompownia ścieków DN 1200 mm – 2 kpl.,
 • przepompownia przydomowa – 6 kpl.

Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu w ramach zadania pt.”Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 65”

 • kanalizacja deszczowa z rur PCV DN 200-400 mm – 1 433,00 mb,
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN 500-800 mm – 453,50 mb,
 • kanalizacja deszczowa z rur PP DN 200 mm – 635,50 mb.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele”

 • kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych DN 200 mm za pomocą przewiertu sterowanego – 255,66 mb,
 • kanalizacja sanitarna z rur PP DN 250-400 mm – 293,98 mb,
 • przyłącza z rur PCV DN 160 mm – 201,91 mb,
 • kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE DN 90 mm – 1 500,00 mb.

Przebudowa zachodniej i wschodniej części Rynku Kościuszki w Białymstoku

 • kanalizacja deszczowa z rur PCV DN 160-300 mm – 524,20 mb,
 • kanalizacja sanitarna z rur PCV DN 160-200 mm – 146,00 mb,
 • sieć wodociągowa z przyłączami z rur PE DN 32-90 mm – 125,30 mb.

”Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”

 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN 800-1000 mm – 244,05 mb,
 • kanalizacja sanitarna z rur PCV DN 200-300 mm – 797,35 mb.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji deszczowej DN315 i DN250 oraz montaż zbiorników wody pożarowej na terenie B.R.W. S.A. przy ul. Magazynowej 4 w Białymstoku”

 • przyłącze kanalizacji deszczowej DN 250-315 mm,
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej DN 200 mm,
 • podziemne zbiorniki wody pożarowej.