Budowa rurociągów

Od ponad 25 lat specjalizujemy się w realizacji robót inżynieryjnych, takich jak:

  • Ÿ sieci wodociągowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
  • Ÿ sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjne i ciśnieniowe,
  • Ÿ sieci kanalizacji deszczowej,
  • Ÿ sieci cieplne,
  • Ÿ naprawy i konserwacja istniejących rurociągów oraz infrastruktury podziemnej,
  • Ÿ budowa przyłączy wodociągowych i sanitarnych,
  • Ÿ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb),
  • Ÿ regulacja żeliwa kanalizacyjnego,
  • Ÿ ogólne roboty ziemne (niwelacje terenu, wykopy).